Besök hos Digital information

Trollhättan 20130520

I början av maj besökte vi Digital information.
Ett mycket intressant besök där vi fick lära känna deras produkter närmare och även se några installationer hos kunder.

InkZone closed loop, inkl. IZ Instrument flight

Bland annat fick vi en djupare insyn i deras InkZone programvara för mätning och färgstyrning, kopplat ihop med System Brunner, där man har möjlighet till färgstyrning mot bl.a. ISO12647-1, gråbalans, egna referensvärden m.fl. – allt för en optimal kontroll på tryckningen.

Starts Instrument flight av System Brunner.

Provtrycksskrivare

Digital information erbjuder även möjligheten skriva ut dubbelsidiga provtryck. Med 2 standard Epson provtrycksskrivare har man byggt en modul och skapat en programvara som klarar av att hantera dubbelsidiga provtryck.
”Vi sträcker oss till och med så lång att vi kallar det inte en provtrycksskrivare, utan en tryckpress för små upplagor”, säger Michael Haenni från Digital information.

Fuktvattenfiltrering, InkZone Fountain

Idag ställer vi höga krav på produktivitet. Hand i hand med det går att man måste ha kontroll på sin process, inte minst sitt fuktvatten.
Med hjälp av Inkzone Fountain kan ni ta full kontroll över ert fuktvatten. Filtrering av fuktvatten sker parallellt med fuktvattenbehållaren, partiklar ner till 2 nanometer filtreras bort och de fuktrelaterade problemen minskar radikalt.

Som sagt, det var ett mycket intressant och givande besök, ovan är ett axplock av vad vi kan erbjuda genom Digital information.
Tveka inte att kontakta oss om ni är intresserade av något eller bara vill veta lite mer om deras produkter.

Jimmy Carlsson
Mobil 0704-625 340, mail Jimmy.carlsson@ewotech.se